Warning: Illegal string offset 'top' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'top' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'btm' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'posts' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'homepage' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'pages' in /home/vacatur3/public_html/dpairpa.com/wp-content/plugins/whatsapp/class-frontend.php on line 22

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(09-10-2017)

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden goed door te lezen voor het gebruik van http://www.dpairpa.com website (Dienst) gehost door DPA Intelligent and Robotic Process Automation (“Wij, ons”) gevestigd aan de Gatwickstraat 11, 1043 GL, Amsterdam, Nederland.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze Dienst.

Door onze Dienst te bezoeken en gebruiken verklaart u overeen te komen met de door ons gestelde voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met onderdelen van, of de volledige voorwaarden, dan kunt u onze Dienst niet bezoeken noch gebruiken.

Content

Onze Dienst kan de mogelijkheid verstrekken om content en informatie te gebruiken, linken, opslaan, delen of anderzijds beschikbaar maken voor andere partijen. Zodra u hier gebruik van maakt, bent u verantwoordelijk voor het adequaat toepassen van bronvermelding. Het vermeerderen of bewerken van content in welke vorm dan ook, kan alleen met schriftelijke toestemming van DPA I&RPA.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan verwijzingen bevatten welke naar websites of diensten van derde partijen refereren, welke geen eigendom zijn van, of beheerd worden door DPA I&RPA.

DPA I&RPA kan deze niet beïnvloeden, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, privacy voorwaarden, of andere activiteiten van derden. U verklaart en komt overeen dat DPA I&RPA direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk wordt gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door, of in verband wordt gebracht met het gebruik van de diensten of goederen beschikbaar gesteld door derden.

Aanpassingen

Wij hebben het recht om deze voorwaarden te vervangen of aan te passen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Indien dit een fysieke aanpassing betreft, dan wordt de partij met een termijn van 30 dagen op de hoogte gesteld, voordat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Wat een fysieke aanpassing behelst wordt door ons naar eigen inschatting vastgesteld.

Contact

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, gelieve contact op te nemen via: info@dpairpa.com